EKO FUTURE

EKO FUTURE stanowi zupełnie nowy w Toruniu projekt, skierowany do mieszkańców naszego miasta, a mający na celu – za pośrednictwem zastosowanych nieszablonowych działań
edukacyjnych – skutecznie zachęcić Torunian do zwiększania swojej wiedzy oraz pogłębiania świadomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Intencją do jego realizacji jest refleksja, że to przedmioty codziennego wykorzystania oraz ich nadmierne gromadzenie kształtują środowisko. Konkluzją – co my, jako ich użytkownicy, możemy zrobić, aby zniwelować negatywny wpływ naszych działań, zastępując go konstruktywnym zachowaniem, mającymi na celu dobro planety, na której wspólnie żyjemy, a która – szczególnie w ostatnich dekadach – stała się polem nadmiernej eksploatacji.


EKO FUTURE bazuje na idei jaką jest, brzmiące pozornie niczym slogan reklamowy, hasło:


„najważniejszy jest pierwszy krok”.

Jako praktycy, zajmujący się w codziennej pracy dystrybucją ekologicznych opakowań oraz wdrażaniem innych rozwiązań z zakresu recyklingu, wiemy jak trudny bywa proces przekazywania
informacji o konieczności wprowadzenia do codziennego życia zmian w gospodarowaniu odpadami.
Kolejne ustawy i dyrektywy poniekąd narzucają korektę nawyków, w praktyce jednak napotykają na dość powszechny opór społeczeństwa przed ich przestrzeganiem. Wynika to bezpośrednio ze zbyt niskiej świadomości społecznej, niewystarczającego bądź niezbyt czytelnego wyjaśnienia: dlaczego zmiany są konieczne i dlaczego jest już za późno, aby przed nimi uciekać. Celem projektu jest jednocześnie wskazanie mieszkańcom Torunia, że ten moment startowy
stanowi wstęp do dalszej, sukcesywnej (chociaż początkowo niełatwej, wręcz uciążliwej) pracy, która przyniesie jednak realne efekty.

Projekt powstaje przy wsparciu Gminy Miasta Toruń.

www.torun.pl | TORUŃ