FESTIWAL NADA – V EDYCJA

Festiwal NADA to unikatowe w skali Torunia wydarzenie kulturalne, którego główną ideą jest prezentacja nowych nurtów muzycznych w kulturze wysokiej i ich popularyzacja poprzez dotarcie do szerokiego grona odbiorców. Ambicją organizatorów festiwalu jest natychmiastowe reagowanie na zmiany zachodzące na rynku muzycznym i przedstawianie ich w Toruniu zanim staną się szeroko rozpoznawalne, co świadczy o innowacyjności zadania, które wprowadza do toruńskiej kultury nową jakość. Tkanka merytoryczna festiwalu NADA opiera się na łączeniu nowych trendów, pojawiających się w muzyce zarówno polskiej, jak i światowej. Jednocześnie program festiwalu konfrontuje ze sobą twórczość artystów o ogólnopolskim i światowym dorobku muzycznym z debiutantami, którzy rozpoczynają swoją artystyczną drogę, a których koncerty w ramach NADY są niejednokrotnie wykonaniami premierowymi. Festiwal NADA stanowi produkt o przemyślanej formule i ugruntowanej już w Toruniu pozycji, o czym świadczy fakt, że wciąż rośnie grono jego stałych uczestników, złożonych zarówno z mieszkańców miasta i regionu, jak i odbiorców z całej Polski, którzy przyjeżdżają do Torunia na proponowane przez organizatorów koncerty, co wpływa na rozwój lokalnej turystyki kulturalnej.

Wystąpili:

ØRGANEK | EABS | THE DUMPLINGS | NIEMOC | ROSEMARY LOVES A BLACKBERRY (RU) | KABLOONAK (LT) | HYMMJ (DE) | RESINA

Sponsorzy: KOPERNIK S.A., Lookin’ Good, Manekin, Onyks – nie tylko meble, SOLO opakowania, Toruńskie Centrum Ubezpieczeń
Partnerzy: Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu, Fundacja Tumult, NAPAR, PERS, Real Estate Management, Many Kilos, Beruf, Sala Prób Toruń, Radio GRA Toruń.

Festiwal dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń
Mój Toruń. Wydarzenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.