FESTIWAL NADA – IV EDYCJA

Głównym celem projektu jest organizacja unikatowego festiwalu muzycznego, promującego muzykę współczesną i wspierającego nowe trendy w niej debiutujące. Nada od swojej pierwszej edycji posiada określoną oś merytoryczną, którą konsekwentnie realizuje, a wraz z rozwojem imprezy na przestrzeni lat – wzbogaca i rozwija. Tkanka programowa imprezy zbudowana została na zasadzie konfrontacji – zderzenia ze sobą artystów znanych i uznanych, posiadających renomę na arenie ogólnopolskiej oraz zagranicznej z – debiutantami, którzy promowani podczas festiwalu, z upływem czasu niejednokrotnie okazują się być nie tylko chwilowym artystycznym trendem, ale ważnym zjawiskiem. Stanowi to dowód, że festiwal konsekwentnie wytycza trendy oraz promuje nowych artystów na skalę ponadlokalną.

Organizatorzy imprezy wychodzą z założenia, że festiwal jest tkanką żywą, stąd rokrocznie reagują na zmiany, zachodzące zarówno w branży muzycznej, jak i wynikające z własnych doświadczeń i obserwacji, z uwzględnieniem sugestii odbiorców, w konsekwencji wprowadzając nowe pomysły i rozwiązania, stanowiące odpowiedź na nowo powstałe potrzeby. Podczas IV edycji do programu festiwalu wprowadzony został blok edukacyjny – panele dyskusyjne i otwarte spotkania, do których przeprowadzenia zostali zaproszeni przedstawiciele mediów muzycznych, wytwórni płytowych, promotorzy i menagerowie muzyczni, podejmujące dyskurs na tematy związane z branżą. Odbyły się również warsztaty międzypokoleniowe, w szczególności dedykowane seniorom. Wspomniane zmiany programowe świadczą o nieustannym rozwoju festiwalu, jego otwarciu się na nowego odbiorcę i na spełnianie nowych celów.

Harmonogram:

 • 16.08.: Gribojedow
 • 17.08.:
  Scena główna: Mustelide, Min t, Król, SMOLIK / KEV FOX
  Scena klubowa: IAMSANI, P.A.F.F., ka-meal
  Panel dyskusyjny: Przyszłość dziennikarstwa muzycznego (goście: Andrzej Cała, Kuba Stemplowski, Łukasz Lorenc)
 • 18.08.:
  Scena główna: shishi, Nanook of The North, Coals, FISZ EMADE TWORZYW
  Scena klubowa: Blooma, Afterwhite, Kruszytop
  Panel dyskusyjny: Jak dystrybuować muzykę? (gość: Marcin Kowalski)
  Warsztaty: Podkręcamy tempo. Senior też DJ (prowadzenie: Patrycja Krawczyk/ Kontrasala)

Sponsorzy: Kopernik S.A., Elade, Looking Good, Solo Opakowania, Toruńskie Centrum Ubezpieczeń
Partner Główny: Województwo Kujawsko-Pomorskie
Partnerzy: Many Kilos, Radio Gra, Manekin Toruń, Speedway Nostalgia, Beruf, Real Estate Managment, Fundacja Fabryka UTU, Coffee Suply, Stacja Projekt, Sala Prób Toruń, Kulturhauz, NRD, PERS.

Projekt dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń.
Wydarzenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.