FESTIWAL NADA – III EDYCJA

Festiwal NADA to unikatowe w skali Torunia wydarzenie kulturalne, którego główną ideą jest prezentacja nowych nurtów muzycznych w kulturze wysokiej i ich popularyzacja poprzez dotarcie do szerokiego grona odbiorców. Ambicją organizatorów festiwalu jest natychmiastowe reagowanie na zmiany zachodzące na rynku muzycznym i przedstawianie ich w Toruniu zanim staną się szeroko rozpoznawalne, co świadczy o innowacyjności zadania, które wprowadza do toruńskiej kultury nową jakość. Tkanka merytoryczna festiwalu NADA opiera się na łączeniu nowych trendów, pojawiających się w muzyce zarówno polskiej, jak i światowej. Jednocześnie program festiwalu konfrontuje ze sobą twórczość artystów o ogólnopolskim i światowym dorobku muzycznym z debiutantami, którzy rozpoczynają swoją artystyczną drogę, a których koncerty w ramach NADY są niejednokrotnie wykonaniami premierowymi. Festiwal NADA stanowi produkt o przemyślanej formule i ugruntowanej już w Toruniu pozycji, o czym świadczy fakt, że wciąż rośnie grono jego stałych uczestników, złożonych zarówno z mieszkańców miasta i regionu, jak i odbiorców z całej Polski, którzy przyjeżdżają do Torunia na proponowane przez organizatorów koncerty, co wpływa na rozwój lokalnej turystyki kulturalnej.

Harmonogram:

  • 26.03 – Otwarcie III edycji: SONAR + SOXSO
  • 21.04 – Xiu Xiu
  • 23.04 – Mitch & Mitch & Kassin
  • 19.05 – Kobieta z Wydm
  • 07.06 – Arms and Sleepers + The Full Live Band
  • 29.09 – Jarboe + Father Murphy
  • 26.10 – Urbański + A_GIM

Sponsorzy: KOPERNIK S.A.
Partnerzy: Ibis Budget, Manekin, Solo Opakowania, Looking Good, Studio Druku Kartel Press, Going., Ticketos
Projekt dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń.