SPOTKANIA EDUKACYJNE

Cykl spotkań edukacyjnych, skierowany do osób młodych (uczniowie, studenci, absolwenci Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika), zainteresowanych kulturą muzyczną i chcących zapoznać się z praktycznymi aspektami jej tworzenia i kreowania, jak i dla osób funkcjonujących na co dzień w branży muzycznej, a czujących potrzebę poszerzenia swojej wiedzy, zdobycia nowych umiejętności. Projekt miał na celu przybliżenie młodym mieszkańcom Torunia lokalnej sceny artystycznej na przykładzie muzyków, których zasięg oddziaływania sięga daleko poza granice miasta – jako wzór i inspirację (Organek, Małpa). Jednocześnie, przybliżał praktyczną wiedzę, niezbędną zarówno dla muzyków, aktywnych twórców, jak i dla organizatorów wydarzeń, poruszając zagadnienia z obszaru produkcji koncertów, festiwali, omawiając aspekty prawne i rozliczeniowe.

Harmonogram:

  • 19.04 – „Wykreuj przyszłość w Toruniu” – spotkanie z Tomaszem Organkiem i Łukaszem „Małpą” Małkiewiczem
  • 11.05 – Organizacja festiwali. Kreowanie gustów muzycznych (gość: Anna Kopaniarz/ OFF Festival)
  • 08.06 – Podstawy ZAiKS-u (goście: przedstawiciele Stowarzyszenia Autorów ZAiKS)
  • 16.06 – Managment artystyczny (gość: Tomasz Nowakowski/ TBA Music)

Współorganizatorzy i partnerzy: Katedra Kulturoznawstwa UMK, Studenckie Koło Naukowe Rozwoju Miast i Gospodarki Przestrzennej WNOZI UMK

Projekt dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń